Nebezpečí znečistění vod

Prakticky všechny zdroje znečištění vody jsou nebezpečné pro člověka I pro ostatní živočichy. Sodík se podílí na kardiovaskulárních potížích, nitráty způsobují krevní potíže. Rtuť a olovo způsobují problémy nervového systému. Některá znečištění jsou karcinogenní. DDT je toxické a může se podílet na změnách chromosomů. Složky PCB se podílí na poruchách jater a nervového systému, kožních nemocech, zvracení, horečkách, průjmech a vyměšovacích abnormalitách. Na mnoha místech pobřeží jsou měkkýši a ryby nepoživatelné, protože jsou kontaminovány DDT a průmyslovými i jínými odpady.   

Úplavice, salmonelóza, kryptosporidiáza, a žloutenka patří mezi nemoci přenášené nečistotami v pitné i užitkové vodě. V  USA jsou pláže podél pobřeží moří i břehy řek a jezer zničeny pro koupání půmyslovým i městským odpadem a infekcí. Znečištění vod představuje dokonce ještě větší problém ve třetím světě, kde miliony lidí odebírají vodu na pití a pro hygienická zařízení z nechráněných toků a nádrží, které jsou znečistěné lidskou činností. Podle odhadů takto umírá ročně na průjmová onemocnění v zemích třetího světa více než 3 miliony lidí, převážně dětí.

(Zdroj: Columbia Encyclopedia  a  Wikipedia.org )
 
Z anglického tisku ->


"Bottled mineral waters contain few minerals, high levels of bacteria, taste no different from filtered tap water but cost up to 4000 times as much, a Which? report published today says."
[The Independent]

Bottled water is just a con, says rivals
[The Times]

Inspectors say tap water is purer than bottled
"Dr. Rouse, chief inspector said 'All water deteriorates after it has been produced and I would not like to buy a bottle if it has been stored for a long time on a shelf. Scientific tests show there is bacterial growth in water and this is worst when stored in plastic bottles"
[The Times]

The Sparkling Bottled Water that came from a tap
"Demands for tighter regulations on the labelling of bottled water are expected after a Times enquiry discovered treated tap water for sale at 65p for a two litre bottle labelled as 'Sparkling table water'."
[The Times]

Tap water is safer than bottled, says watchdog
"Tap water is safer than bottled water because it is thoroughly tested at the point of sale and does not have time to deteriorate on the shelf, a Government watchdog said yesterday."
[The Daily Telegraph]

"Splashing out on expensive bottled water can simply be a waste of money, says a consumer watchdog"

[Daily Express]

"...bottled water costs 700 times more than tap water. That's the same sort of price differential between a Ford Escort car and an aircraft."

[Daily Express]


Water companies pour scorn on bottled water

"Bottled water is 700 times the price of tap water, has little to distinguish it in terms of purity or taste and transporting it causes far greater damage to the environment, water companies said yesterday in a critical report"
[The Times]

 
 

    SPHERE SYSTEMS s.r.o.    Tel: +420 233 357 833   Fax: +420 233 357 837   info@galaqua.com